Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

 

Deze website is eigendom van:
DMD Consulting bv
Poortendries 56
9340 Lede
België

en opereert onder de benaming "Spellenboom".

contact:
E-mailadres: spellenboom@telenet.be

Ondernemingsnummer: BE 0473.534.105
RPR: Dendermonde

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden via de website van DMD Consulting bv en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 

De Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12 april 2010 laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet.

ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de verkoop van de op de website www.spellenboom.be (de “Website”) door de BV DMD Consulting met maatschappelijke zetel te 9340 Lede (België), Poortendries 56 en met Ondernemingsnummer: 0473.534.105 (hierna “Spellenboom” genoemd).

2. De klant (hierna “Klant”) is de natuurlijke persoon (meerderjarig ofwel minderjarig mits toestemming van de ouders of voogd) die een gebruikersaccount heeft aangemaakt op de Website en die (een) Product(en) van Spellenboom wenst te kopen.  Deze Algemene Voorwaarden worden aan de Klant meegedeeld bij het aanmaken van de gebruikersaccount. Tijdens het aanmaakproces van de gebruikersaccount zal de Klant uitdrukkelijk zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden bevestigen. Het voltooien van de aanmaak van de gebruikersaccount door de Klant geldt als definitieve aanvaarding van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op de verhouding tussen Spellenboom en de Klant.

3. Deze Algemene Voorwaarden gelden niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de Klant. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verzaakt de Klant volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Alvorens de bestelling van een Product door de Klant definitief wordt verzonden aan Spellenboom, zal de Klant nogmaals aangeven dat hij zich akkoord verklaart met de toepassing van de Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt de Algemene Voorwaarden door het vakje naast “Ik ga akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden, waarvan ik verklaar kennis te hebben genomen” aan te vinken.

4. Alle leveringen door Spellenboom gebeuren vanuit België, ook indien de Klant in het buitenland is gevestigd. De bestellingen kunnen worden geplaatst in het Nederlands, Engels of Frans.

5. De elektronische verzending van een bestelbon door de Klant wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Klant en Spellenboom, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening tot bewijs van de bestelling.

6. Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is maar tegenstelbaar mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Spellenboom.

 

BESTELLING

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

 

BETALING

Betaling gebeurt steeds elektronisch indien de goederen moeten worden opgestuurd. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

 

UITVOERING

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via Maestro, Mister Cash, iDeal, Sofort, kredietkaart, enige andere elektronische beaalvorm of bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de verzending van de bestelde producten binnen de 2 werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

 

HERROEPINGSRECHT

Tenzij expliciet anders is vermeld op de Website, heeft de Klant het recht om, binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, Spellenboom op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

1. Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen  nadat de Klant Spellenboom op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen.

2. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur en van een volledig ingevuld retourdocument.

3. Het Product zal dienen te worden teruggestuurd te worden naar Spellenboom, Poortendries 56, 9340 Lede, Belgium.

4. De risico’s verbonden aan de retourzending vallen ten laste van de Klant. De Klant draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de Producten.

 

VERKOOPSARTIKELEN 

1. De Website biedt een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de Producten op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert. Spellenboom kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of afwijkingen in de omschrijving of fotografische weergave van de Producten (vb. verpakking en inhoud) op de Website.

2. Spellenboom is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail door Spellenboom op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

3. De prijzen zoals deze worden weergegeven op de Website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant zijn van toepassing op deze bestelling. Deze prijzen zijn inclusief BTW.

4. In geval van een duidelijke vergissing in de prijsaanduiding, is Spellenboom hierdoor niet gebonden en aanvaardt de Klant dat Spellenboom een nieuwe afrekening kan opstellen aan de correcte prijs.  De klant is nooit verplicht een prijsofferte te aanvaarden.

5. Artikelen in voorverkoop en/of besteld voordat het artikel in de webshop te koop wordt aangeboden kunnen steeds een prijswijziging ondergaan.  De klant heeft op dat moment de keuze om het artikel niet aan te kopen aan de gewijzigde prijs en dit zonder kosten.

 

KLACHTEN 

Ben je niet tevreden over je aankoop of heb je een klacht? Laat dit ons weten via spellenboom@telenet.be of via het contactformulier op onze contactpagina. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht dan kun je sinds 15 februari 2016 je klacht indienen bij het platform ODR (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie.

GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Dendermonde bevoegd.

 

AVG

Op aanvraag wordt een overzicht gegeven van alle persoonsgegevens die we bijhouden.
We houden deze bij zolang dit wettelijk nodig is om een boekhouding te kunnen voeren.
Inzage is mogelijk in deze gegevens, op vraag kunnen alle gegevens verwijderd worden.
Deze gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derde partijen.

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.